Gujarati Rajyoga Shibirs

Contact Us


Sr Code No. Title Download
MP4
Download
MP3
01  7800-02

Gujarati Rajyoga Shibir - 1 - B K Usha

     
    01. Apna Adhyatmik Astitav Ni Olakh

 
     02. Param Satya Ni Olakh

 
    03. Adhyatmik Shakti Na Shrot thi Sambandh

 

 
    04. Asht Shaktyon thi Prapti

 

 
    05. Pita Shri Brahma Baba Ni Jeevan Kath

 

 
     

 

 
02  5068-01

Gujarati Rajyoga Shibir - April 2007

     
    01. Adhyatmik Astitva Ki Pahachan-Usha Bahan  
    02. Swa Prashasan Dwara Netrutwa Kala - Usha Bahan  
    03. Jeevan Mein Swachata Swach Doodh Utpadan - Kiran Bahan  
    04. Karmonki Kheti - Bharati Behan  
    05. Sakaratmak Chintan ki Kala - Gita Behan  
    06. Param Satya Ki Pahachan - Geeta Bahan  
    07. Naari Jagruti   - Geeta Bahan  
    08. Jeevan Mein Mulyonka Mahatawa - Vijaya Bahan  
    09. Andha Shradha Kuritiyonka Unmoolana - Vijaya Bahan  
    10. Adhyatmik Shakti Ke Stroth Se Sambandh  - Usha Bahan