Home

Suraj Bhai Classes in Telugu

Contact Us


Sr Title Download
MP3
New Uploads are shown in RED color
     
     
01 Swamanam Yokka Mahathvam
02 Nenu Oka Mahan Atmanu
03 Nenu Master Sarva Shakti Vantudanu
04 Main Baap Samaan Hun
05 Main Prakruti Ka Malik Hun
06 Nenu Vigna Vinashaka Atmanu
07 Nenu Poorvaj Aatmanu
08 Nenu Tejaswi Farishtanu
09 Swamanam Nenu Master Gyna Suryudanu
10 Swamanam Nenu Viswani ki Aadhar Murth & Vuddhar Murthu-Dan
11 Swamanam Nenu Vijayi Ratnanni
12 Swamanam Nenu Parama Pavitra Atmanu
13 Swamanam Nenu Viswa-KalyanaKarini
14 Gyana Chintana-Suraj Bhai Class -05.03.15
15 15. Teevra Purusharthi
16 16. Questions Answers
17 Karmala Guhya Gati
18 Purity - 1
19 Sankalpa Shakti
20 Suksham Pap aur Punya ki Paribasha
21 Swaman Aur Saral Yog
22 Swarajya Adhikaari Aur Master Sarvshktiman Stithi
23 Nirvigan Jeevan
     

Back | Top