Dr Prem Masand Lectures

Contact Us


Sr Code No. Title Download
MP4
Download
MP3
04   New Lectures    
     01. Mind Body Medicine - Dr Prem Masand - 10
    02. My Role - Dr Prem Masand
    03. Unburden the Burden - Dr Prem Masand
       04. Unburden the Burden of Negativity - Dr Prem Masand - 29-07-12
     05. Leadership Skills - MBM- Dr Prem Masand - 29-07-12
    06. Positive Powerful Purposeful thinking - Dr Prem Masand
    07. Swasth Jiven Jineki Kala - Dr Prem Masand  
    08. Tanavmukt Jeevan - Dr Prem Masand - 06-08-12
    09. Sakaratmak Chintan - Dr Prem Masand - 28-09-12
    10. Nakartmak Bojh Mukt - Dr Prem Masand - 29-09-12
    11. Tanav Mukt Jivan - Dr Prem Masand - 18-11-12
  12. Positive Thinking - Dr Prem Masand - 26-11-12  
    13. Prabhu Pyar Anupam Uphar- Dr Prem Masand - 29-01-13
    14. Excercise - Dr Prem Masand - 06-03-13
    15. Excercise - Dr Prem Masand - 08-03-13
    16. Antarik Khushi - Dr Prem Masand - 11-05-13
    17. Uddeshyapuran Jivan Shaili - Part - 1 - Dr Prem Masand - 13-07-13
    18. Uddeshyapuran Jivan Shaili - Part - 2 - Dr Prem Masand - 13-07-13
    19. Core of Happiness - Dr Prem Masand - 27-07-13
    20. Understanding the Core of Happiness - Dr Prem Masand - 04-08-13
    21. Leadership Skills for Healthcare Professionals - Dr Prem Masand - 05-08-13
    22. Exercise - Dr Prem Masand -13-11-13
    23. Exercise - Dr Prem Masand - 30-12-13
    24. Healthy Life Style - Dr Prem Masand - 12-12-13  
    25. Exercise - Dr Prem Masand - 30-12-13  
    26. Managing the Self for Excellence in Life - Dr Prem Masand - 21-09-14
    27. Ap Vahi Hain Jo Aap Sochte Hain - Dr Prem Masand - 01-02-15  
    28. Class - Dr. Prem Masand - Dr Prem Masand - 11-02-15
    29. Sakaratmak Jivan - Dr Prem Masand - 06-05-15  
    30. Vrutti Dwara Vayumandal Ka Parivartan - Dr Prem Masand - 25-05-15  
    31. Vrutti Dwara Vayumandal Ka Parivartan - Dr Prem Masand - 31-05-15  
    32. Live Life Lite - Dr Prem Masand - 20-07-15
    33. Yoga for Stress Free Living - Dr Prem Masand
    34. Powerful Vibration - Dr Prem Masand - 21-07-15  
    35. Experiences of Heart Patients - Dr Prem Masand  
    36. Positive Emotions for Wellness - Dr. Prem Masand - 13-07-15
    37. Managing Uncertainties - Dr Prem Masand - 18-07-15  
    38. Samporn Farishta Sthiti - Dr Prem Masand - 27-07-15  
    39. Challenging Negative Beliefs - Dr Prem Masand - 01-08-15  
    40. Health Care - Dr Prem Masand - 02-08-15  
    41. Sakaratmak Chintan - Dr Prem Masand - 10-08-15  
    42. Yog Ka Prayog - Dr Prem Masand - 22-08-15
    43. Re-discovering Happiness - Dr Prem Masand - 12-09-15
    44. Key to Happiness - Dr Prem Masand - 19-09-15  
    45. Stressful Life Style - Dr Prem Masand - 12-12-15
    46. Asariri Avyakt Stithti - Dr Prem Masand Bhai - 25-04-16  
    47. Sarvagin Swasthya - Dr Prem Masand - 22-05-16
    48. Stress Free Living - Dr Prem Masand - 28-05-16
    49. Balancing Head - Herat-Hand - Dr Prem Masand - 16-07-16
    50. Vrutti Dwara Vatavaran Par Prabhav - Dr Prem Masand -16-07-16  
    51. Vrutti Dwara Vatavaran Par Prabhav - Dr Prem Masand - 23-07-16  
    52. Sakaratmak Chintan - Dr Prem Masand - 07-01-17  
    53. Emotional Mastery - Dr Prem Masand - 01-05-17  
    54. Vrutti Se Vibration - Dr Prem Masand - 01-5-17  
    55. Man Ki Dance - Dr Prem Masand - 08-05-17  
    56. Achanak Ever Ready - Dr Prem Masand - 09-07-17
    57. Positive Thinking - Dr Prem Masand - 15-07-17
    58. Vrutti Se Vatavaran - Dr Prem Masand - 18-07-17  
    59. Calm in Crisis - Dr Prem Masand - 12-08-17  
    60. Turn Stress into Happiness - Dr Prem Masand - 13-08-17
    61. Positive, Healthy & Stress Free - Dr Prem Masand - 16-09-17  
  03   7032-1 01. Exercise for Healthy Mind and Body     
     01. Episode-01

    02. Episode-02

    03. Episode-03

       04. Episode-04

     05. Episode-05

    06. Episode-06

    07. Episode-07

                
  02   274 Hindi Classes     
     01. The Art of Positive Thinking

    02. Emotional Masterey

    03. From Illness to Good Health

       04. Moving from Stress to Stillness

     05. Live Life Light

    06. Healthy Life Style

    07. Leadership Skills

         
01  9040-1

Pravchanmala-MP3

  

  

01   001-Parichai  

02    002-Rajayog   

03   003-Swisti  

04   004-Applica  

05   005-Healthy  

06   006-Reprog  

07   007-Mind  

08   008-Stress  

09   009-Positive  

10   010-Health  

11   011-Yog Ka  

12   012-Balance  

13   013-Dethac  

14    014-Gyan Se   

15   015-Laxiya  

16   016-Sankolap  

17   017-Yogi Jee  

18   018-Stress  

19   019-Swastiti  

20   020-Yog Ka  

21   021-Tan Man  

22   022-Jeevan  

23   023-Healthy  

24   024-Sakarat  

25   025-Pravacha  

26    026-Stress   

27   027-Yog Ki  

28   028-Avyakt  

29   029-Yoga Ka  

30   030-Tanav  

31   031-Managing  

32   032-Ekagrath  

33   033-Swa Ka   

 34   034-Himmath  

 35   035-Behad  

36   036-Sarva  

37   037-Yog Ka  

38    038-Sakash   

39   039-Physical  

40   040-Tan Man  

41   041-Swasth  

42   042-Dar Door  

43   043-Samadhan  

44   044-Shub Bha  

 45   045-Swasth  

 46   046-Commentr  

         

Back | Top