B K Mruthyunjay Bhai Lectures

Contact Us


Sr Code No. Title Download
MP4
Download
MP3
    01. Safalata Ki Chabi - Dridtaa - 27-11-12  
    02. Mere ko Tere Me Badalna - 31-12-12  
    03. Terah Me Tera - 19-01-13  
    04. Terah Me Tera - 30-01-13  
    05. Terah Me Tera - 21-02-13  
    06. Maya Par Vijayi - 23-03-13  
    07. Tera Me Tera - 4-04-13  
    08. Baba Mila Sabkuchh Mila - 12-11-13  
    09. Baadada Ki Ashayen - 28-11-13  
    10. Lakshya Anusar Lakshan - 28-12-13  
    11. Parivartan Dwara Farishta - 16-02-14.mp3  
     12. Farishta Jivan - Br.Mruthyunjay - 16-03-15       
    13. How make one Nature Divinei - 17-12-04  
    14. Kshamabhav - Br. Mruthynjay - 26-12-14  
    15. RY Dwara Swasth Evam Sukhi Samaj - Br. Mruthyunjay - 21-05-15  
    16. Samay Anusar Purusharth - Br. Mruthyunjay - 01-12-14  
    17. Sarva Khazano Ki Chabi - Br. Mruthyunjay - 19-01-15  
    18. Swasth Sukhi Samaj - Children - Br. Mruthyunjay - 21-05-15