Raj Yoga Shibir

 
Date Code

Title

MP4

MP3

04 2016 Rajyoga Shibir - 08.08.2016 to 11.08.2016    
    01. Swagat Satra - RY Shivir -08-08-16  
    02. Swayam Ki Pahachan - Geeta Bahen -09-08-16  
    03. Sakaratmak Chinatan - Mohan Singhal Bhai - 09-08-16  
    04. Parmatma Ki Pahachan - Shielu Bahen - 09-08-16  
    05. Tanav Mukt Jeevan Shaili - Savita Bahen -09-08-16  
    06. RY Ka Adhar va Vidhi - Shielu Bahen - 09-08-16  
    07. Antarik Shaktiyon Ka Vikas - Savita Bahen - 10-08-16  
    08. Kalchakra Ka Gyan - Geeta Bahen - 10-08-16  
    09. Ekagrata & Tapasya - Usha Bahen -11-08-16  
    10. Karmo Ki Gati - Shielu Bahen - 10-08-16  
    11. Pitashri Brahma Baba - Shielu Bahen - 10-08-16  
    12. Rajyoga Men Avasthayen - Usha Bahen -11-08-16  
    13. Yog Ka Prayog - Raju Bhai - 11-08-16  
         
03 2016 Rajyoga Shibir - 17.07.2106 to 20.07.2016    
    01. Swyam Ki pahechan - Geeta Bahen - 17-07-16  
    02. Paramatka Ki Pahechan - Usha Bahen - 17-07-16  
    03. Karmo Ki Guhya Gati Ka Gyab - Shielu Bahen - 20-07-16  
    04. Rajyog Ka Adhar or Vidhi - Usha Bahen - 18-07-16  
    05. Antarik Shaktitoun Ka Vikas-Dr Savita Bahen-20-07-16  
    06. Sachchi Shanti Ki Anubhuti - Geeta Bahen - 19-07-16  
    07. Sakaratmak Chintan - Suraj Bhai - 18-07-16  
    08. Tanav mukta Jeevan Shaili - Dr Savita Bahen-18-07-16  
    09. Anubav Ki Len-den-20-07-16  
02 2015 Rajyoga Shibir - 05.05.2015 to 09.05.2015    
    01. Welcome Session - 05-5-15  
    02. Blessings - Dadi Jankiji - 07-05-15  
    03. Swayam Ki Pehchan - Geeta Bahen - 06-05-15  
    04. Parmatma Ki Pehchan - Usha Bahen - 06-05-15  
    05. Rajyog Ka Adhar Vidhi - Sheilu Bahen - 06-05-15  
    06. Tanav Mukt Jivan - Dr Savita Bahen - 06-05-15  
    07. Rajyog Ki Avasthay - Dr Savita Bahen - 07-05-15  
    08. Shanti Ki Anubhuti - Geeta Bahen - 07-05-15  
    09. Karmon Ki Gahan Gati - Sheilu Bahen - 07-05-15  
    10. Kal Chakra - Usha Bahen - 07-05-15  
    11. Asht Shaktiyan - Dr Savita Bahen - 07-05-15  
    12. Sakaratmak Jivan - Dr Prem Masand - 06-05-15  
    13. Ishwariya Mahavakya - Geeta Bahen - 09-05-15  
    14. Yagya History - Sheilu Bahen - 07-05-15  
    15. Q & Ans Session - 07-05-15  
01 5074-1 Rajyoga Shibir - 2007  
    02. Apne Astitwa Ki Pahachan - Usha Bahan 05-07-2007  

    03. Param Satya Ki Pahchan - Usha Behan 06-07-2007  

    04. Param Satya Se Sambandh - Sheelu Bahan 06-07-2007  

    05. Dadi Gulzarji 06-07-2007  

    06. Ek Adhyatmik Yaatra - Sheelu Bahan 06-07-2007  

    07. Shanti Ki Shakti Ka Anubhav - Ratan Mohini Dadiji 06-07-2007  

    08. Jeevan Jeene ki Kala - Ravikala Behan 07-07-2007  

    09. Kaal Chakra Ka Rahasya - Usha Bahan 07-07-2007  

    10. Pita Shri Brahma Jeevan Kahani - Sheelu Bahan 07-07-2007  

    11. Tanav Mukt Jeevan - Dr Savita Bahan 07-07-2007  

    12. Karma Ki Guhyagati - Sheilu Behan 07-07-07  

    13. Ishvariya Mahavakya - Ravikala Bahan 08-07-2007  

    14- Om Shanti Audio Channel